Popular Post

Posted by : Black Hayate วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์

เนื้อเรื่องย่อ

ปี 2016 เกิดวิกฤตการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ส่งผลต่อคลื่นรังสีหลายแห่งกระจายไปทั่วโตเกียว เวลาผ่านไป 20 ปี เมืองได้กลายเป็นเมืองร้างเพราะรังสีปริมาณมหาศาล ได้มีสัญญาณขอความช่วยเหลือปรากฏขึ้น ทางกองกำลังป้องกันตนได้ส่งเด็กผู้หญิง 3 คนที่เหมือนนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาเข้ามาค้นหา พวกเธอมีโค้ดเนมว่า Coppelion ซึ่งเป็นเด็กตัดต่อพันธุกรรมที่ไม่ได้รับผลอันตรายจากรังสีมาตั้งแต่กำเนิด และสังกัดอยู่หน่วยป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น คอยปฏิบัติการในพื้นที่ๆ ยังถูกปกคลุมด้วยรังสีปริมาณมหาศาล ที่มีทั้งสัตว์กลายพันธุ์และกลุ่มต่อต้านอาศัยอยู่
Preview
http://www.youtube.com/watch?v=xqNivE8KhGM

มารับชมกันเลยครับ /
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 1
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 2
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 3
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 4
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 5
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 6
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 7
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 8
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 9
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 10
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 11
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 12
Coppelion : สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์ ตอนที่ 13

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 OzSekai - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -